Горобець Оксана Юріївна | Друк |

Професор. Доктор-фізико-математичних наук.

Читає курс "Загальна фізика" в Інституті енергозбереження та енергоменеджменту, курс "Квантова теорія поля" на Фізико-математичному факультеті, та курси "Основи біоінформатики" і "Програмне забезпечення наукових досліджень та промислової реалізації біотехнології" на Факультеті біотехнології і біотехніки.


Закінчила Донецький державний університет у 1997 році.

Працює в НТУУ "КПІ" з 1998 року.

В 1997 році протягом 6 місяців проходила наукове стажування в університеті Нансі 1 ім. Анрі Пуанкаре в м. Нансі (Франція). З 1997 року була аспірантом Інституту Магнетизму НАН України (м. Київ). В 2000 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю "теоретична фізика". Вільно володіє українською, російською, англійською і французькою мовами. Має вчене звання старшого наукового співробітника, автор 73 наукових праць, в тому числі навчального посібника з грифом МОН України, статей, патентів, тез доповідей на конференціях. Лауреат Премії Президента України для молодих вчених НАН України 2001 року.

Список основних праць
1. Gorobets Yu.I., Gorobets O.Yu., Mazur S.P. Vortex structure of electrolyte in a steady magnetic field in the vicinity of a metallic cylinder // Magnetohydrodynamics. - 2004. - Vol. 40, № 1. - P. 17 - 23.
2. Горобец С.В., Донченко М.И., Горобец О.Ю., Гойко И.Ю. Влияние магнитного поля на процесс травления стали в растворах азотной кислоты // Журнал физической химии. - 2006. - том 80, № 5. - С. 1-5.
3. Gorobets S.V., Gorobets O.Yu, I.Yu. Goyko, Mazur S.P. Magnetohydrodynamic mixer of an electrolytes solution // Physica Status Solidi C. - 2004. - Vol. 1, № 12. - P. 3455-3457.
4. Gorobets S.V., Gorobets O.Yu., Goyko I.Yu., Mazur S.P. Stirring of electrolytes in the vicinity of metallic matrix in a permanent magnetic field // Materials science. - 2006. - Vol. 24, № 4. - P. 1133 - 1137.
5. Gorobets S.V., Gorobets O.Yu., Reshetnyak S.A. Electrolyte vortex flows induced by a steady-state magnetic field in the vicinity of a steel wire used as an accelerator of the chemical reaction rate // Magnetohydrodynamics. - 2003. - Vol. 39, № 2. - P. 211-214.
6. Gorobets S.V., Gorobets O.Yu., Reshetnyak S.A. Permanent magnetic field as an accelerator of chemical reaction and an initiator of rotational motion of electrolyte flows near thin steel wire // J. Magn. Magn. Mater. - 2004. - Vol. 272-276P3. - P. 2408-2409.
7. Gorobets S.V., Donchenko M.I., Gorobets O.Yu., Goyko I.Yu. Effect of a magnetic field on the etching of steel in nitric acid solutions // Russian Journal of Physical Chemistry. - 2006. - Vol. 80, № 5. - P. 791 - 794.
8. Bar'yakhtar V.G., Gorobets O.Yu., Gorobets Yu.I. Velocity distribution in electrolyte in the vicinity of a metal cylinder in a steady magnetic field // J. Magn. Magn. Mater. - 2004. - Vol. 272-276P3. - P. 2410-2412.
9. Gorobets O.Yu. Degeneration of magnetic states of the order parameter relative to the boundary conditions and discrete energy spectrum in ferromagnetic and antiferromagnetic nanotubes // Chaos, Solitons and Fractals. - 2006, http://dx.doi.org/10.1016/j.chaos.2006.06.106.
10. Gorobets O.Yu., Gorobets V.Yu. Class of three dimensional solutions of Landau-Lifshitz equations in simply connected specimens of ferromagnets and antiferromagnets of arbitrary shape with uniaxial magnetic anisotropy // Chaos, Solitons and Fractals. - 2005. - Vol. 23. - P. 1121-1124.
11. Baryakhtar V.G., Gorobets O.Yu., Gorobets V.Yu. Some exact distributions of order parameter in antiferromagnetic and ferromagnetic media // J. Magn. Magn. Mater. - 2004. - Vol. 280. - P. 377-380.
12. Горобець О.Ю. Коливання вектору антиферомагнетизму з великою амплітудою в антиферомагнетиках з одноосною магнітною анізотропією // Вісник донецького університету. - 2007. - Сер. А: Природничі науки. - вип.. 1. - С. 469 - 473.
13. Горобец О.Ю. Періодичний розподіл електричних потенціалів та струмів в металевому циліндрі в умовах впливу магнітного поля та електрохімічних перетворень // Металлофизика и новейшие технологии. - 2007. - Т. 29, № 5. - С. 611 - 622.
14. Gorobets S.V., Gorobets O.Yu., Bandurka N.P. Stationary flows of liquid in the vicinity of the small ferromagnetic particles in constant homogeneous magnetic field // The Physics of Metals and Metallography. - 2001. - Vol. 92, Suppl. 1. - P. S197-198.
15. Gorobets S.V., Gorobets O.Yu. Unidirectional mass transfer effect in electrolytes in the vicinity of a chain of iron balls in a PMF // Magnetohydrodynamics. - 2002. - Vol. 38, № 4. - P. 421-423.
16. Gorobets O.Yu., Gorobets V.Yu., Bandurka N.P. Formation of directional fluid flows in a vicinity of a high-gradient ferromagnetic beads in a permanent magnetic field // Journal of Molecular Liquids. - 2003. - Vol. 105/2, № 3. - P. 265-268.
17. Gorobets S.V., Gorobets O.Yu. Stationary flows of liquid in the vicinity of the small ferromagnetic particles in permanent homogeneous magnetic field // Journal of Molecular Liquids. - 2003. - Vol. 105/2, № 3. - P. 269-271.
18. Gorobets Yu. I., Gorobets O. Yu., Mazur S. P., Brukva A. N. Quasiperiodic structure of the surface of a steel cylinder upon its corrosion in solutions of nitric acid in a dc magnetic field // The Physics of Metals and Metallography. - 2005. - Vol. 99, № 2. - P. 139-142.
19. Gorobets S.V., Gorobets O.Yu., Brukva O.M. Periodic microstructuring of iron cylinder surface in nitric acid in a magnetic field // Applied Surface Science. - 2005. - Vol. 252/2. - P. 448-454.
20. Gorobets S.V., Gorobets O.Yu., Mazur S.P., Slusar A.A. Influence of a steady magnetic field to a steel surface in the presence of an electrolyte // Physica Status Solidi C. - 2004. - Vol. 1, № 12. - P. 3686-3688.
21. Горобець С.В., Горобець О.Ю., Дейна О.А., Гойко І.Ю. Самоорганізована квазіперіодична мікроструктура поверхні залізного циліндру при корозії в електролітах і магнітному полі // Металлофизика и новейшие технологии. - 2006. - т. 28, № 4. - С. 473-479.
22. Gorobets O.Yu., Derecha D.O. Quasi-periodic microstructuring of iron cylinder surface under its corrosion in the combined electric and magnetic fields // Materials Science. - 2007. - Vol. 24, № 4. - P. 1017 - 1025.
23. Pashitskii E.A., Mal'nev V.N., Naryshkin R.A., Anchishkin D.V., Bar'yakhtar V.G., Gorobets Yu.I., Gorobets O.Yu. Non-stationary hydrodynamic vortices in open systems // Ukrainian Journal of Physics/Reviews. - 2005. - Vol. 2, № 1. - P. 35 - 72.
24. Горобець О.Ю., Дереча Д.О. Квазипериодическое микроструктурирование поверхности железного цилиндра во время коррозии в скрещенных электрическом и магнитном полях // Металлофизика и новейшие технологии. - 2005. - Т. 27, № 9. - С. 1179 - 1186.
25. Gorobets S.V., Gorobets O.Yu., Kasatkina Т.P., Ukrainetz А.I., Goyko I.Yu. Intensification of the process of sorption of copper ions by yeast of Saccharomyces cerevisiae 1968 by means of a permanent magnetic field // J. Magn. Magn. Mater. - 2004. - Vol. 272-276P3. - P. 2413-2414.
26. Горобец С.В., Горобец О.Ю., Гойко І.Ю., Касаткина Т.П. Ускорение биосорбции ионов меди из раствора в магнитном поле дрожжами Saccharomyces cerevisiae 1968 // Биофизика. - 2006. - Т. 51, вып. 3. - С. 504 - 508.
27. Gorobets S.V., Gorobets O.Yu., Goiko I.Yu., Kasatkina T.P. Intensification of Biosorption of Copper Ions from Solution by the Yeast Saccharomyces cerevisiae in Magnetic Field // Biophysics. - 2006. - Vol. 51, № 3. - P. 452 - 456.
28. Горобець С.В., Горобець О.Ю., Гойко І.Ю., Касаткіна Т.П. Спосіб перемішування водних розчинів. - Патент на винахід № 54295 кл. В01F13/08, В03С1/30 .- № 2002075832; заяв. 15.07.2002; опубл. 2005, бюл. № 1.
29. Горобець C.D., Горобець О.Ю., Гойко І.Ю., Решетняк С.О. Патент на винахід №.55792 Кл.В01F13/08.- Змішувач / №2002065177; Заяв. 21.06.2002;Опубл.16.05.05. Бюл. № 5.
30. Гулий І.С., Горобець C.В., Горобець О.Ю., Гойко І.Ю., Касаткина Т.П. Патент на винахід №58979.Кл.C02F1/28.- Спосіб очищення стічних вод від іонів міді / № 2002129606; Заяв.02.12.2002;Опубл.15.08.05. Бюл. №8.
31. Горобець С.В., Горобець О.Ю., Гойко І.Ю., Касаткина Т.П. Патент на винахід №63816. Кл.C02F1/62.- Спосіб очищення стічних вод від іонів хрому / № 2003076644; Заяв.15.07.2003;Опубл. 2005. Бюл. №. 11.
32. Горобец С.В., Горобец О.Ю., Гойко И.Ю., Касаткина Т.П. Интенсификация очистки сточных вод от ионов шестивалентного хрома в магнитном поле // Экология и промышленность России. - 2004. - Т. 11. - С. 17-18.
33. Горобець C.В., Горобець О.Ю., Гойко І.Ю. Визначення швидкості корозії по швидкості потоків електролітів навкруги металевих елементів в магнітному полі // Наукові вісті НТУУ "КПІ". - 2005, № 2. - С. 126 - 129.
34. Горобець С.В., Горобець О.Ю., Решетняк С.О. Рух потоків електроліту, індукований зовнішнім магнітним полем, поблизу поверхні тонкого залізного дроту. Наукові вісті НТУУ "КПІ". - 2003. - №2. - C. 142-144.

Сторінка викладача