Куліш Володимир Вікторович | Друк |

Куліш Володимир Вікторович

Доцент. Кандидат фізико-математичних наук. Автор 32 наукових статей та тез доповідей на конференціях.

Закінчив НТУУ "КПІ".

Читає курс "Астрофізика" на Фізико-Математичному факультеті. Проводить практичні заняття з курсу "Загальна фізика" для студентів Фізико-Математичного факультету та Теплоенергетичного факультету. Проводить лабораторні заняття з курсу "Загальна фізика" для студентів Теплоенергетичного факультету, Зварювального факультету, Факультету електроенерготехніки та автоматики, Інституту енергозбереження та енергоменеджменту.

Сторінка викладача