Захарченко Роман Валерійович | Друк |

Захарченко Роман Валерійович

Старший викладач.

Читає курс "Загальна фізика" на факультеті електроенерготехніки та автоматики (ФЕА).

Закінчив радіофізичний факультет КНУ ім. Т. Шевченко в 1995 році.

В НТУУ "КПІ" працює з 1995 року.

Відповідальний за впровадження системи "Електронний кампус НТУУ "КПІ" на кафедрі ЗтаЕФ".

 

 

Персональний сайт Захарченка Романа Валерійовича.

Наукові публікації

  1. Vorobiev, Yu. V. Electrical and optical properties of non-uniform semiconducting synthetic diamond with deep impurity levels [Текст] / Yu.V. Vorobiev, R.V. Zakharchenko, G.N. Semenova, A.V. Svitelskiy, T.V. Torchinskaya // In Proceedings of Semiconducting and Semi-Insulating Materials Conference. IEEE Publication Date: 29 Apr-3 May 1996. – 1996. - Toulouse, France. – P. 307-310. (текст статті)
  2. Воробьев, Ю. В. Влияние электрического поля на неравновесные процессы в полупроводниковом алмазе / Ю. В. Воробьев, В. Н. Захарченко, Р. В. Захарченко, Б. К. Рао // Письма в ЖТФ. - 1996. - Том 22. - Вып. 11. - С. 76-80. (текст статті)
  3. Díaz-Flores, L. L. Structure and Optical Properties of Nanocomposites Prepared by the Incorporation of Organic Dyes into a SiO2 and SiO2–PMMA Glassy Matrix / L. L. Díaz-Flores, J. F. Pérez-Robles, P. Y. Vorobiev, P. P. Horley, R. V. Zakharchenko, J. González-Hernández, Yu. V. Vorobiev // Inorganic Materials. – 2003. - Vol. 39. - No. 6. - P. 631–639. (текст статті)

Навчально-методичні праці

  1. Р.В. Захарченко, В.Н. Захарченко, С.О. Решетняк. Вибрані питання фізики. P-n перехід. Чорне випромінення. Електропровідність металів та напівпровідників. Ефект Холла. – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 86 с.

Сторінка викладача