С.А. Решетняк. Влияние обменных свойств интерфейса на отражение поверхностных спиновых волн от одноосного мультислойного ферромагнетика // Физика низких температур. – 2007. – Т. 33, № 1. – С. 88-92. | Друк |
Написав Paltsun   
Субота, 10 травня 2014, 15:33

В формалізмі спинової густини розраховано показник заломлення об’ємних спінових хвиль, які поширюються в феромагнітному середовищі з неоднорідним розподілом параметрів обмінної взаємодії та одновісної анізотропії. Розраховані коефіцієнти відбиття й проходження спінових хвиль на межі двох однорідних магнетиків з різними константами обмінної взаємодії, одновісної анізотропії та намагніченості насичення с урахуванням d-образного обміну на межі розділу. Отримані залежності інтенсивності відбитої хвилі та показника заломлення від частоти хвилі й величини зовнішнього постійного однорідного магнітного поля.

Останнє оновлення на Субота, 10 травня 2014, 15:35