Gorobets Y.I., Kulish V.V., Dipole-exchange spin waves in a periodically layered ferromagnetic nanotube // Functional materials. – 2013. – 20, №4 – P. 516-522. | Друк |
Написав Paltsun   
Субота, 10 травня 2014, 12:50

Досліджено спінові хвилі у періодично-шаруватих феромагнітних нанотрубках (магнітофотонний кристал-нанотрубка). Зовнішнє магнітне поле вважається паралельним до осі симетрії нанотрубки. Використовується лінеаризоване рівняння Ландау-Ліфшиця в магнітостатічному наближенні з урахуванням магнітної диполь-дипольної взаємодій, обмінної взаємодії та ефектів анізотропії. В результаті отримано локальне дисперсійне відношення (для однорідних секцій нанотрубки), спектр радіальних хвильових чисел та поздовжніх квазі-хвильових чисел (для всієї нанотрубки) для спінових хвиль у вищеописаній нанотрубці. Зі спектру радіальних хвильових чисел визначено обмеження на поперечні кутові моди. Показано, що квазі-хвильове число у наближенні "ефективного середовища" має такий же вигляд, як і для однорідної нанотрубки (з усередненими параметрами).

Останнє оновлення на Субота, 10 травня 2014, 14:13