Gorobets Yu.I., Kulish V.V., Dipole-exchange spin excitations in a thin ferromagnetic nanoshell // Central European Journal of Physics. – 2013 – №11(3) – P. 375-379. | Друк |
Написав Paltsun   
Субота, 10 травня 2014, 12:44

У роботі досліджуються спінові збудження у сферичних феромагнітних нанооболонках. Враховуються магнітна диполь-дипольна взаємодія, обмінна взаємодія та ефекти анізотропії. Для таких спінових коливань отримано рівняння для збурення магнітного потенціалу. Для нанооболонки, яка є тонкою порівняно з її розміром, знайдено дисперсійне відношення для ненульових мод спінових збуджень та єдина можлива частота для нульової моди спінових збуджень. Отримані обмеження на число мод.

Останнє оновлення на Субота, 10 травня 2014, 14:13