Наукові публікації
Díaz-Flores, L. L. Structure and Optical Properties of Nanocomposites Prepared by the Incorporation of Organic Dyes into a SiO2 and SiO2–PMMA Glassy Matrix / L. L. Díaz-Flores, J. F. Pérez-Robles, P. Y. Vorobiev, P. P. Horley, R. V. Zakharchenko | Друк |
Написав Paltsun   
Неділя, 11 травня 2014, 17:01

Díaz-Flores, L. L. Structure and Optical Properties of Nanocomposites Prepared by the Incorporation of Organic Dyes into a SiO2 and SiO2–PMMA Glassy Matrix / L. L. Díaz-Flores, J. F. Pérez-Robles, P. Y. Vorobiev, P. P. Horley, R. V. Zakharchenko, J. González-Hernández, Yu. V. Vorobiev // Inorganic Materials. – 2003. - Vol. 39. - No. 6. - P. 631–639.

Вивчено спектри оптичного поглинання, збудження фотолюмінесценції і випромінювання дев'яти різних органічних барвників, впроваджених в три різних матриці: склоподібну (SiO2), виготовлену за методом золь - гель, ПММА і гібридну (SiO2 - ПMMA ) взаємодії . Встановлено, що кожному барвнику відповідає певний набір рівнів енергії. Тип матриці, а також ступінь агрегації органічних молекул мають відносно слабкий вплив на спектр, хоча їх вплив на оптичну щільність матеріалу істотна. Характер енергетичного спектра головним чином визначається формою молекули барвника. Квантово- механічний опис електронного спектра таких молекул зроблено на основі наближення FEMO. При цьому молекула трактується як двовимірна потенційна яма відповідної форми. Вивчено вплив граничних умов на енергетичний спектр, а також виконано пряме розв’язання рівняння Шредінгера для ями трикутної форми; в результаті отримано добре узгодження теорії з експериментом. (текст)

Останнє оновлення на Неділя, 11 травня 2014, 17:04
 
Воробьев, Ю. В. Влияние электрического поля на неравновесные процессы в полупроводниковом алмазе / Ю. В. Воробьев, В. Н. Захарченко, Р. В. Захарченко, Б. К. Рао // Письма в ЖТФ. - 1996. - Том 22. - Вып. 11. - С. 76-80. | Друк |
Написав Paltsun   
Неділя, 11 травня 2014, 16:53

Вивчено рівноважну і нерівноважну електропровідність синтетичного алмазу в області температур 300-400 К в слабкому і сильному електричному полі, а також його оптичні характеристики. Показано, що в нерівноважних процесах проявляються локальні центри двох типів: акцептори з рівнем Ev +0,4 еВ і донори з рівнем приблизно посередині забороненої зони. Як темнова, так і фотопровідність переноситься дірками. Виявлено зменшення глибини акцепторних центрів в сильному електричному полі, яке можна пов'язати з польовою іонізацією збуджених станів воднеподібного центру. (текст)

Останнє оновлення на Неділя, 11 травня 2014, 17:05
 
Vorobiev, Yu. V. Electrical and optical properties of non-uniform semiconducting synthetic diamond with deep impurity levels [Текст] / Yu.V. Vorobiev, R.V. Zakharchenko, G.N. Semenova, A.V. Svitelskiy, T.V. Torchinskaya | Друк |
Написав Paltsun   
Неділя, 11 травня 2014, 16:42

Vorobiev, Yu. V. Electrical and optical properties of non-uniform semiconducting synthetic diamond with deep impurity levels [Текст] / Yu.V. Vorobiev, R.V. Zakharchenko, G.N. Semenova, A.V. Svitelskiy, T.V. Torchinskaya // In Proceedings of Semiconducting and Semi-Insulating Materials Conference. IEEE Publication Date: 29 Apr-3 May 1996. – 1996. - Toulouse, France. – P. 307-310.

Синтетичні, леговані бором, монокристали алмазу р-типу володіють поверхневим шаром з низьким опором. Фотопровідність високо-омічної об'ємної області експоненціально зростає із збільшенням температури. Енергія активації цієї залежності становить 0,4 еВ при низькому електричному полі і 0,3 еВ при сильному полі. Зміна енергії активації пояснюється на основі воднеподібної моделі акцепторного центру бору. У сильному електричному полі спостерігається нестабільність електричного струму, пов'язана з перезаряджанням глибоких рівнів і явищ теплового пробою. (текст)

Останнє оновлення на Неділя, 11 травня 2014, 16:53
 
Yu.I. Gorobets, S.O.Reshetnyak. Bulk Spin-Wave Filtration at the Interface of Two Uniaxial Ferromagnetic Media // Journal of Nano- and Electronic Physics. –2012. – V. 4, № 2. – С. 02001-02003 (3pp). | Друк |
Написав Paltsun   
Субота, 10 травня 2014, 16:27

В роботі отримані залежності коефіцієнта відбиття спінових хвиль від частоти та зовнішнього магнітного поля для феромагнітної структури в обмінному наближенні, коли магнітостатичною частиною енергії можна знехтувати у порівнянні з обмінною. Показано, що структура з ферит-гранату, яка має дуже малий параметр згасання, дає високоякісну фільтрацію спінових хвиль в малих інтервалах частот і магнітних полів.

Останнє оновлення на Субота, 10 травня 2014, 16:41
 
S. Reshetnyak, A. Berezhinsky. Reflection and refraction of bulk exchange spin wave on the interface of two ferromagnetic media in planar magnetic field // Global Journal of Science Frontier Research. – - 2012. –V. 12, Issue 3. – P. 61-64 | Друк |
Написав Paltsun   
Субота, 10 травня 2014, 16:22

Вивчається поширення спінової хвилі в феромагнетику з неоднорідним розподілом магнітних параметрів. Досліджується вплив зовнішнього магнітного поля, частоти спінової хвилі та обмінного параметру на поведінку спінової хвилі при проходженні крізь двофокусну спінову лінзу (лінза є двохосьовим феромагнетиком, розташованим в двохосьовому феромагнітному середовищі з іншими магнітними параметрами) в однорідному магнітному полі, напрямленому уздовж важкої осі феромагнетика.

Останнє оновлення на Субота, 10 травня 2014, 16:41
 
«ПочатокПопередня1234НаступнаКінець»

Сторінка 1 з 4