Наукові публікації
Gorobets Yu.I., Kulish V.V., Dipole-exchange spin excitations in a thin ferromagnetic nanoshell // Central European Journal of Physics. – 2013 – №11(3) – P. 375-379. | Друк |
Наукові публікації
Написав Paltsun   
Субота, 10 травня 2014, 12:44

У роботі досліджуються спінові збудження у сферичних феромагнітних нанооболонках. Враховуються магнітна диполь-дипольна взаємодія, обмінна взаємодія та ефекти анізотропії. Для таких спінових коливань отримано рівняння для збурення магнітного потенціалу. Для нанооболонки, яка є тонкою порівняно з її розміром, знайдено дисперсійне відношення для ненульових мод спінових збуджень та єдина можлива частота для нульової моди спінових збуджень. Отримані обмеження на число мод.

Останнє оновлення на Субота, 10 травня 2014, 14:13
 
Gorobets Y.I., Kulish V.V., Dipole-exchange spin waves in a periodically layered ferromagnetic nanotube // Functional materials. – 2013. – 20, №4 – P. 516-522. | Друк |
Наукові публікації
Написав Paltsun   
Субота, 10 травня 2014, 12:50

Досліджено спінові хвилі у періодично-шаруватих феромагнітних нанотрубках (магнітофотонний кристал-нанотрубка). Зовнішнє магнітне поле вважається паралельним до осі симетрії нанотрубки. Використовується лінеаризоване рівняння Ландау-Ліфшиця в магнітостатічному наближенні з урахуванням магнітної диполь-дипольної взаємодій, обмінної взаємодії та ефектів анізотропії. В результаті отримано локальне дисперсійне відношення (для однорідних секцій нанотрубки), спектр радіальних хвильових чисел та поздовжніх квазі-хвильових чисел (для всієї нанотрубки) для спінових хвиль у вищеописаній нанотрубці. Зі спектру радіальних хвильових чисел визначено обмеження на поперечні кутові моди. Показано, що квазі-хвильове число у наближенні "ефективного середовища" має такий же вигляд, як і для однорідної нанотрубки (з усередненими параметрами).

Останнє оновлення на Субота, 10 травня 2014, 14:13
 
Горобець Ю.І., Куліш В.В., Спінові хвилі у тонкій феромагнітній оболонці: врахування ефектів дисипації // Металофізика та новітні технології. – 2013, т. 35, № 10, сс. 1001-1011. | Друк |
Наукові публікації
Написав Paltsun   
Субота, 10 травня 2014, 12:53

У роботі теоретично досліджено спінові збудження в сферичній нанооболонці з феромагнетика, що має тип «легка вісь». З використанням лінеаризованого рівняння ЛандауЛіфшиця з релаксаційним доданком у формі Гільберта урахуванням ефектів дисипації, магнітної диполь-дипольної взаємодії, обмінної взаємодії та ефектів анізотропії) одержано рівняння для магнітного потенціалу таких збуджень у магнітостатичному наближенні. Для випадку оболонки, тонкої в порівнянні з її розміром, одержано дисперсійне відношення та характерний час згасання спінового збудження для ненульових (за хвильовим числом) мод коливань, єдина можлива частота та характерний час згасання спінового збудження для нульової моди, а також спектр хвильових чисел (у неявному вигляді). Одержано обмеження на кількість можливих радіальних та азимутальних мод спінових збуджень, зроблено відповідні числові оцінки для типових нанооболонок.

Останнє оновлення на Субота, 10 травня 2014, 14:12
 
Горобець Ю.І., Горобець О.Ю., Розподіл вектора антиферомагнетизму для періодичної системи віддалених кругових антиточок у ізотропному антиферомагнетику та пари кругових антиточок у ізотропному або одновісному антиферомагнетику | Друк |
Наукові публікації
Написав Paltsun   
Субота, 10 травня 2014, 12:56

// Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Фізико-математичні науки. – 2013. – Том 26 (64), № 2. – С. 38-52.

Робота присвячена теоретичному дослідженню розподілу вектора антиферомагнетизму у плівці з ізотропного та одновісного антиферомагнетиків при наявності системи кругових антиточок. Отримано розв’язок рівняння Ландау-Ліфшица для вектора антиферомагнетизму у такій системі антиточок. Для періодичної системи віддалених антиточок у ізотропному антиферомагнетику, а також для пари антиточок (взагалі, не віддалених) у ізотропному, легковісному та легкоплощинному антиферомагнетику отримано розподіл вектора антиферомагнетизму за різних граничних умов.

 

Останнє оновлення на Субота, 10 травня 2014, 14:03
 
A.L Sukstanskii, E.P. Stefanovskii, S.A. Reshetnyak and V.N.Varyukhin. Modulated magnetic structure and spin waves in hexagonal CsCuCI3 type antiferromagnets // Phys Rev B. – 2000. –V. 61, №13. – P. 8843-8850. | Друк |
Наукові публікації
Написав Paltsun   
Субота, 10 травня 2014, 15:25

Розроблено теорію для трикутної гелікоїдальної антиферомагнітної структури, що реалізована завдяки обмінно-релятивістській взаємодії Дзялошинського-Мория в гексагональних кристалах. Пояснено магнітну структуру, а також проаналізовано спектр та релаксацію спінових хвиль в системах типу CsCuCl3. Теоретичні результати відповідають експериментальним даним з АФМ-резонансу.

Останнє оновлення на Субота, 10 травня 2014, 15:35
 
С.А. Решетняк. Преломление поверхностных спиновых волн в пространственно неоднородных ферродиэлектриках с двуосной магнитной анизотропией // Физика твердого тела. – 2004. – Т. 46, № 6. – С. 1031-1037 | Друк |
Наукові публікації
Написав Paltsun   
Субота, 10 травня 2014, 15:30

У формалізмі спінової густини розраховується показник заломлення поверхневих спінових хвиль, що розповсюджуються в феромагнітному середовищі з неоднорідним розподілом параметрів обмінної взаємодії, одновісної та ромбічної анізотропії. Обчислені коефіцієнти відбиття й проходження спінових хвиль на межі двох однорідних магнетиків з різними константами обмінної взаємодії, одновісної та ромбічної анізотропії, а також намагніченості насичення. Отримані залежності інтенсивності відбитої хвилі та показника заломлення від частоти хвилі та величини зовнішнього постійного однорідного магнітного поля.

Останнє оновлення на Субота, 10 травня 2014, 15:35
 
С.А. Решетняк. Влияние обменных свойств интерфейса на отражение поверхностных спиновых волн от одноосного мультислойного ферромагнетика // Физика низких температур. – 2007. – Т. 33, № 1. – С. 88-92. | Друк |
Наукові публікації
Написав Paltsun   
Субота, 10 травня 2014, 15:33

В формалізмі спинової густини розраховано показник заломлення об’ємних спінових хвиль, які поширюються в феромагнітному середовищі з неоднорідним розподілом параметрів обмінної взаємодії та одновісної анізотропії. Розраховані коефіцієнти відбиття й проходження спінових хвиль на межі двох однорідних магнетиків з різними константами обмінної взаємодії, одновісної анізотропії та намагніченості насичення с урахуванням d-образного обміну на межі розділу. Отримані залежності інтенсивності відбитої хвилі та показника заломлення від частоти хвилі й величини зовнішнього постійного однорідного магнітного поля.

Останнє оновлення на Субота, 10 травня 2014, 15:35
 
Yu.I. Gorobets, S.A. Reshetnyak. Reflection of bulk spin waves from uniaxial multilayer ferromagnetic media with non-ideal interfaces // Central European Journal of Physics. – 2008. – Vol. 6, № 1. – P.7-13 | Друк |
Наукові публікації
Написав Paltsun   
Субота, 10 травня 2014, 15:47

Розраховано коефіцієнт відбиття об’ємних спінових хвиль від магнонного кристалу з періодично модульованими параметрами обмінної взаємодії, одновісної анізотропії та намагніченості насичення. Отримані залежності інтенсивності відбитої хвилі від частоти хвилі, величини зовнішнього магнітного поля, параметру обміну в інтерфейсі та внутрішньої структури окремої комірки.

Останнє оновлення на Субота, 10 травня 2014, 15:59
 
S.A. Reshetnyak, T.A. Homenko. Interface coupling properties and reflection of bulk spin waves from biaxial multilayer ferromagnetic media // PMS Physics B. – 2008. – № 1:5. – P. 1-6 | Друк |
Наукові публікації
Написав Paltsun   
Субота, 10 травня 2014, 15:59

Розраховано коефіцієнт відбиття об’ємних спінових хвиль від мультишарової сруктури з періодично модульованими параметрами обмінної взаємодії, одновісної та ромбічної магнітної анізотропії та намагніченості насичення з неідеальним обміном між шарами.

Останнє оновлення на Субота, 10 травня 2014, 16:15
 
Yu.I. Gorobets, S.O. Reshetnyak, T.A. Homenko. Filtration of spin-wave signal at transmission of data through a ferromagnetic medium // Data Science Journal. – 2008. – Vol. 7, № 12. – P. 167-170. | Друк |
Наукові публікації
Написав Paltsun   
Субота, 10 травня 2014, 16:04

В цій роботі ми розраховуємо залежності інтенсивності відбивання спінової хвилі від частоти та зовнішнього магнітного поля для ферит-гранатної структури в обмінному наближенні. Ферит-гранатна структура обрана завдяки малому параметру згасання, що забезпечує високоякісне проходження даних.

Останнє оновлення на Субота, 10 травня 2014, 16:15
 
«ПочатокПопередня12НаступнаКінець»

Сторінка 1 з 2