В.К. Ковальов, С.О. Решетняк, П.О. Юрачківський. Фізика. Механіка. Розв’язання задач. – Навчальний посібник. – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 91 с. | Друк |
Написав Paltsun   
Субота, 10 травня 2014, 19:25

Навчальний посібник розроблений з метою полегшення засвоєння студентами практичної частини курсу загальної механіки. Надані стислі теоретичні відомості з курсу механіки, приклади розв’язання задач та завдання для самостійної роботи студентів.