Захарченко Валерій Ніканорович | Друк |

Захарченко Валерій НіканоровичКандидат фізико-математичних наук. Старший науковий співробітник.

Закінчив радіофізичний ф-т КНУ ім. Т.Г. Шевченко в 1970 році.

Працює в НТУУ "КПІ" з 1989 року. Раніше працював на радіофізичному ф-ті КНУ ім. Т.Г.Шевченко.

 

Навчально-методичні праці

  1. Р.В. Захарченко, В.Н. Захарченко, С.О. Решетняк. Вибрані питання фізики. P-n перехід. Чорне випромінення. Електропровідність металів та напівпровідників. Ефект Холла. – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 86 с.