методички (Бруква А.Н, Николаева Т.Н)

ВИМІРЮВАННЯ СПЕКТРІВ ПОВЕРХНЕВИХ ПОЛЯРИТОНІВ МЕТОДОМ ПОРУШЕНОГО ПОВНОГО ВНУТРІШНЬОГО ВІДБИТТЯ (ППВВ)