| Печать |
Автор: Paltsun   
01.02.2018 16:53
There are no translations available.


ПРОГРАМА

з підготовки аспірантів (PhD) і магістрів кафедри загальної та експериментальної фізики фізико-математичного факультету


Підготовка аспірантів і магістрів проводиться в галузі природничих наук по спеціальності 104 Фізика та астрономія і включає наступні напрями:

1. Теоретична фізика
2. Фізика твердого тіла
3. Магнетизм
4. Біомагнетизм
5. Фізика конденсованого стану

Тематика дисертацій (PhD) аспірантів кафедри


ПІБ аспірантаРік вступуТема дослідженняНауковий керівник
Бусел О.П.2016Спінові хвилі та скірміони в наномасштабних елементах феромагнітних та антиферомагнітних матеріалівГоробець О.Ю.
Гусєва Ю.І.2016Вплив неоднорідної границі в мультишаровому магнітному кристалі на проходженяя спінових хвильГоробець О.Ю.
Герасименко Р.2018Аналітичні 3D моделі скирміон-подібних розв’язків рівняння Ландау-Ліфшиця в феро- та антиферомагнітних середовищахГоробець Ю.І.

Вступникам до аспірантури у 2019 році на 2019/2020 навчальний рік пропонуються такі напрямки досліджень


№ п/пНазва темиЗміст завданняНауковий керівник
1.Дифракційні гратки для спінових хвиль на анізотропних інтерфейсах.Розрахунок зонної пластинки Френеля для спінових хвиль.Горобець О.Ю.
Обновлено 09.02.2019 14:49