News >>
Спінові хвилі та спіновий струм для сучасних пристроїв передачі та зберігання інформації | Print |
Written by Paltsun   
Thursday, 01 November 2018 13:15
There are no translations available.


З 16 вересня по 21 вересня 2018 року в нашому університеті на базі кафедри загальної та експериментальної фізики фізико-математичного факультету спільно з університетом імені Адама Міцкевича (Познань, Польща) та Інститутом магнетизму НАН та МОН України було проведено міжнародну конференцію “3rd International Advanced School on Magnonics 2018” («Третя міжнародна школа з магноніки»), в якій взяли участь 62 закордонних учасники та 36 учасників з України. Це була дійсно визначна подія не тільки для КПІ імені Сікорського зокрема та української науки в цілому, але й для країн-учасниць, в яких магноніка стрімко розвивається одночасно, як напрямок фундаментальної науки та новітня інженерна дисципліна.

Інженерам добре відомо, що електроніка 20-го сторіччя була заснована на керуванні електричним струмом, як спрямованим рухом електронів – носіїв електричного заряду в металах та напівпровідниках. Проте такий спосіб передачі сигналу або інформації на відстань має важливий недолік – виділення теплоти в пристроях за законом Джоуля-Ленца. Цей недолік зробив мало перспективним застосування переносу електричного заряду для розробки елементної бази та пристроїв електроніки майбутнього, яку зараз найчастіше називають наноелектронікою, бо фізичні розміри окремого біту інформації в ідеалі мають бути нанометрового масштабу і менше. Потребам сучасності в цьому напрямку, зокрема, задовольняють спіновий струм та спінові хвилі, які є предметом вивчення достатньо молодих наук – спінтроніки та магноніки. Спіновий струм – це спрямований перенос спіну, тобто власного механічного моменту кількості руху, яким володіє ціла низка елементарних частинок, включаючи електрон зі спіном ½. Перенос спіну іншими словами можна назвати переносом і спінового магнітного моменту, бо останній зв’язаний зі спіном через гіромагнітне відношення. В результаті спіновий струм можна використати для перемагнічування нанорозмірних феромагнітних зразків, які є функціональними елементами сучасної наноелектроніки. Спіновий струм вивчає спінтроніка, його можна створити без протікання електричного струму, якщо, наприклад, організувати спрямований рух електронів зі спіном з проекцією спіна +1/2 в одному напрямку, а з проекцією спіна -1/2 в протилежному напрямку. На спіновому струмі відкрито і вже використовуються низка нових ефектів: спіновий ефект Холла, зворотній спіновий ефект Холла, прямий та зворотній спінові ефекти Зеєбека тощо. Спінові хвилі відносяться до магноніки, вони являють собою передачу на відстані коливань магнітного моменту атомів твердого тіла. Цікаво, що вони в пристроях сучасної спінової електроніки замінюють електромагнітні хвилі, і власне мають аналогічне призначення. Їх можна збуджувати та детектувати в феромагнітних, антиферомагнітних матеріалах та феритах, а також їх можна заломлювати та фокусувати з застосуванням спеціальних лінз, їх дифракцію та інтерференцію можна здійснювати за допомогою магнонних аналогів оптичних дифракційних ґраток та інтерферометрів. Наприклад, негативна та позитивна інтерференція спінових хвиль складає фізичну основу пристроїв спінової логіки. При цьому спінові хвилі мають нанометрові масштаби довжин та частоти в межах від десятків ГГц до ТГц, що забезпечує одночасно мініатюризацію та швидкодію відповідних пристроїв керування спіновими хвилями. Існує широкий спектр матеріалів з нехтовно малим коефіцієнтом затухання для спінових хвиль, що вирішує проблему теплових втрат енергії.

Хоча, як вже зазначалося, магноніка – наука молода і такий термін виник пару десятиліть тому, її фізичні основи створені в 30-х роках минулого сторіччя. Виникає парадокс: магноніка, яка вивчає спінові хвилі, – молода наука, а власне дослідження спінових хвиль – це дуже старий науковий напрямок? Справа в тому, що фундаментальний напрямок дослідження спінових хвиль виник багато десятиліть тому, а прикладні аспекти магноніки в галузі наноелектроніки є зовсім молодими. Це аналогічно тому, як теорію електромагнітних хвиль Максвелл побудував багато десятиліть до розуміння людством прикладного значення електромагнітного випромінювання.

Так, всесвітньо відомі фізики-теоретики Л. Д. Ландау та Є.М. Ліфшиць в 30-х роках минулого сторіччя написали рівняння, яке зараз так і називається рівняння Ландау-Ліфшиця. Це рівняння важко переоцінити, воно для спінових хвиль має таке ж саме значення, як рівняння Максвелла для електромагнітних хвиль. На сьогодні немає інженера, який не знає рівняння Максвелла. Аналогічно рівняння Ландау-Ліфшиця є основним, а книга О.І. Ахієзера, В.Г. Бар’яхтара та С.В. Пелетмінського «Спінові хвилі», датована 1967 роком, є настільною для сучасних інженерів, що займаються магнонікою та спінтронікою в Україні і закордоном. Видатний вчений, академік О.І. Ахієзер був випускником КПІ, а його учень і співавтор академік В.Г. Бар’яхтар був засновником і першим деканом фізико-математичного факультету КПІ. Більш того, вшановуючи визначний внесок академіка О.І. Ахієзера в розвиток фізики в цьому 2018 році НАН України встановила нову премію імені видатних вчених – Премію імені академіка О.І. Ахієзера. Тому можна так сказати, КПІ безпосередньо причетний до народження магноніки та спінтроніки, і, як показала нещодавно проведена «Третя міжнародна школа з магноніки», магноніка успішно розвивається в КПІ і сьогодні.

д.ф.м.-н., професор кафедри загальної та експериментальної фізики
фізико-математичного факультету

О.Ю. Горобець

Last Updated on Thursday, 01 November 2018 13:27